Stomatologia

Stomatologia zachowawcza to zabiegi mające na celu na niedopuszczenie do przedwczesnej utraty zębów. W skład tej dziedziny wchodzą:

  • profilaktyka – edukacja i zabiegi mające zapewnić zachowanie zdrowego uzębienia. W ramach tego zapoznajemy pacjentów z prawidłowymi nawykami  dotyczącymi jamy ustnej;
  • leczenie ubytków to zabiegi mające na celu rekonstrukcje twardych tkanek zębów. Ubytki te mogą powstać w wyniku próchnicy, schorzeń dotyczących budowy zęba, zaburzeń funkcji i urazów. Do rekonstrukcji używamy najnowszych materiałów;
  • leczenie endodontyczne – to metoda leczenia zębów ze  zmianami w miazdze (nerwie) zęba. Polega ona na usunięciu zmienionej zapalnie miazgi z komory i kanałów korzeniowych i zastąpieniu jej odpowiednimi materiałami. Leczenie to zawsze jest przeprowadzane w znieczuleniu i przy użyciu koferdamu i narzędzi maszynowych.

Protetyka  stomatologiczna to zabiegi mające na celu odtworzenie utraconych zębów. W jej zakres wchodzą licówki, wkłady koronowe, koronowo-korzeniowe, korony protetyczne, mosty, protezy zębowe. Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami techniki dentystycznej wykorzystując najnowocześniejsze materiały i technologie, dlatego możemy Państwu zaproponować najnowsze rozwiązania, które gwarantują doskonały efekt kosmetyczny.

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina zabiegowa ,w zakres której wchodzą rożnego rodzaju zabiegi takie jak usuwanie zębów, zabiegi przedprotetyczne, resekcje, implantologia itp. Podczas zabiegów stosujemy bezpieczne środki do znieczuleń miejscowych.

Stomatologia dziecięca – leczenie zębów mlecznych i stałych u dzieci, lakowanie, fluoryzacja, wszystko to służy niedopuszczeniu do przedwczesnej utraty zębów.

Kosmetyka stomatologiczna to dziedzina umożliwiająca wprowadzenie zmian w nawet zdrowych zębach, lecz nieakceptowanych ze względu  na wygład zęba.

Wybielanie to ostatnio bardzo popularna metoda „upiększania” uzębienia, polegająca na korekcie koloru zębów pod wpływem żelu wybielającego jest to tak zwana metoda nakładkowa nocna i trwa około 14 dni, polega na aplikacji żelu wybielającego do szyn indywidualnych wykonywana przez laboratorium techniki dentystycznej. Metoda ta jest najbezpieczniejsza dla pacjenta.


Galeria / nasz gabinet

gabinet2 gabinet1